Precut – For en enklere byggeprosess

Precut er materialer som leveres som et byggesett, ferdig kappet, frest ut og merka, slik at du enkelt kan sette det sammen basert på en tydelig monteringsanvisning. Å bygge i Precut er en enklere måte å bygge på, og reduserer både timeverk og avfall på byggeplassen.

Hundegger-maskinen freser ut precut materialet, luften er fylt av sagflis
Ferdig kappet precut materiale

Nøkkelinformasjon

Det er mange fordeler med å bygge i Precut

Sparer ressurser

Å bygge med precut sparer både tid og ressurser. Det krever mindre logistikk og færre turer til byggeplassen enn tradisjonelle byggeprosesser hvor materialet må kappes og tilpasses på byggeplass.

Tilpasset det norske klima

Å bygge med precut forenkler byggeprosessen ved at materialet er ferdig kappet før det kommer til byggeplassen. Tiden ute på byggeplass er dermed redusert, noe som er spesielt gunstig for norske værforhold.

Miljøvennlig

Å bygge med precut bidrar til å redusere svinn og avfall på byggeplassen, som igjen reduserer antall turer frem og tilbake til byggeplass for å hente og tømme avfallscontainere.

Presist

Våre kompetente ansatte produserer precut ved hjelp av vår Hundegger-maskin, en CNC-styrt maskin, som sørger for en presis produksjon av precut-materialet.

Tilpasningsmuligheter

Begrensingene er få og tilpasningsmulighetene mange med våre produksjonsmetoder. Vi brenner for smidige prosesser, et tett og godt samarbeid og en effektiv produksjon, slik at du kan gjennomføre ditt byggeprosjekt med lave skuldre fra idé til ferdig bygg.

Les mer
Medarbeider ser på skjermen og forbereder hundegger-maskinen
Ferdig kappet precut materiale i stabler i fabrikken

Tekniske tjenester

Sammen med våre partnere kan vi hjelpe deg fra idé til ferdig bygg. Våre ingeniører og tekniske tegnere bidrar med prosjektering av bygg, beregning av laster og dimensjonering. Vi leder deg trygt gjennom prosjektet og bidrar til at du kan gjennomføre ditt byggeprosjekt på best mulig måte.

Les mer
Ingeniør jobber med teknisk tegning på maskinen, på skjermen ser vi tegning av

Kontakt

Har du en idé, et byggeprosjekt du trenger hjelp med eller spørsmål til oss? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt