Tekniske tjenester

Sammen med våre partnere kan vi hjelpe deg fra idé til ferdig bygg. Våre ingeniører og tekniske tegnere bidrar med prosjektering av bygg, beregning av laster og dimensjonering.

 

Vi har gode erfaringer med å etablere et godt samarbeid tidlig, for å sørge for en best mulig prosess. Hos oss er det kort vei fra tegnebordet til produksjonslokalet, og våre ingeniører bidrar gjerne med innspill til hvordan bygget bør utformes for å sikre en enkel og effektiv byggeprosess.

Vi kan bidra med 
–   Søknadstegninger
–   Arbeidstegninger
–   Energiberegning
–   Statikk og dimensjonering
–   Mengdeberegning
–   Byggteknisk rådgivning

Ingeniør kontrollerer teknisk tegning i byggeplassmappe på byggeplass
Ingeniør kontrollerer teknisk tegning på ipad på byggeplass

Kontakt

Har du en idé, et byggeprosjekt du trenger hjelp med eller spørsmål til oss? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt