Fabrikken

Reine Element AS er Norges mest moderne og digitaliserte elementfabrikk, strategisk plassert på Nesbyen i Hallingdal.

Hånd kontrollerer materialet i høvleriet hos Reine Element

Våren 2024 var de siste maskinene på plass og Norges mest moderne og digitaliserte elementfabrikk var klar til produksjon på nye linjer. Reine Element får en produksjonskapasitet på 10 meter element i timen.

Produktene:
– Ferdig isolerte veggelement
– Ferdig isolerte takelement
– Ferdig isolerte gulvelement
– Precut
– Takstoler
– Bjelkelag

Bak den store industrisatsningen står sivilarkitekt Ingar Dalen, Bringo Sag & Høvleri AS og Sundreøyne Utvikling AS, som eier en tredjedel hver av Reine Element.

«Fabrikken i Nesbyen blir en av de største elementfabrikkene i Sør-Norge. Vår fleksible og moderne produksjonslinje kan produsere alle typer bygg og er klargjort for robotproduksjon,» sier Ingar Dalen.

Tyske Weinmann har levert maskiner og teknologi til Elementproduksjon og Randek leverer maskiner til takstolproduksjon.

Elementprodusenten har allerede en helautomatisert Hundegger sag på plass i lokalene. Fabrikklokalene inneholder også et eget høvleri.

Hundegger maskin til produksjon av precut i fabrikken, rundt maskinen ser vi stabler av ferdig precut materialer

Så hvorfor skal din bedrift bygge med elementer i deres neste prosjekt? Ingar Dalen peker på en rekke fordeler med å bygge med ferdig isolerte element:

«Ferdigisolerte element reduser svinn og avfall, gir kortere byggetid og mindre sjanse for fukt i konstruksjonen.»

Ferdigisolerte element reduser svinn og avfall, gir kortere byggetid og mindre sjanse for fukt i konstruksjonen.

Ingar Dalen

Produksjonen er i stor utstrekning automatisert og svært effektiv. Fabrikken ligger sentralt plassert i Hallingdal, et distrikt der det er omfattende utbygging av hytter, næringsbygg og hoteller.

«Vårt primære markedsområde er i en radius på tre timers kjøring fra Nesbyen. Det vil si østlandsområdet, Innlandet og enkelte deler av Vestlandet. Det er et stort marked,» sier Bjørn Ruud, som er en av eierne i selskapet.

Selve fabrikken er på over 5000 kvadratmeter, hele 144 meter lang og bygges av Bringo Sag & Høvleri. Bare produksjonslinja er på hele 100 meter. I tillegg bygges et kaldtlager på 6000 kvadratmeter som er gjenbrukt fra byggingen av Follobanen.

Reine element har egen prosjekteringsavdeling og erfarne medarbeidere i produksjonen. Staben øker stadig, og når fabrikken er i full produksjon sommeren 2024 vil 50 medarbeidere utgjøre bemanningen hos Reine Element.

Fabrikkmedarbeidere kvalitetssikrer element
Fabrikkmedarbeider jobber konsentrert med montering av element

Bringo Sag & Høvleri har erfaring med elementproduksjon og tar denne med seg inn i Reine Element.

«Vi blir faglig sterke, og det sikrer arbeidsplassene,» sier Endre Bringo om storsatsningen.

På Nesbyen er det en lang tradisjon for industriproduksjon. Med DEFA og Protan som nærmeste naboer blir Reine Element en del av en stolt industritradisjon i bygda.