Samfunnsansvar

Tre er et bærekraftig materiale, og bygging i tre bidrar til å redusere klimagassutslippene. Men vi vil alltid jobbe for å bli enda bedre. Derfor har vi fokus på å minimere fotavtrykket vårt og skåne miljøet i alle valg vi tar.

Vi bruker blant annet kortreist materiale, miljøvennlig blåseisolasjon og legger vekt på å ha minst mulig svinn i produksjonen. Vi er opptatt av lokal produksjon og høvler derfor en del av trelasten selv, til bruk i egen produksjon.

Reine Element er også stolte av å bidra til det lokale næringslivet i Hallingdal og å skape lokale arbeidsplasser i Nesbyen. Vi er spesielt opptatt av et inkluderende arbeidsmiljø og strekker oss langt for å tilrettelegge for våre ansatte. På sikt jobber vi også for å kunne bli en sertifisert lærlingbedrift og bygge opp gode samarbeid med utdanningsinstitusjoner.

Fabrikkmedarbeider på høvleriet hos Reine Element
Hånd kontrollerer materialet i høvleriet hos Reine Element

Kontakt

Har du en idé, et byggeprosjekt du trenger hjelp med eller spørsmål til oss? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt