Tilpasningsmuligheter

Våre produksjonsmetoder er svært fleksible, og vi er stolte av å kunne produsere etter den modellen du ønsker.

Fabrikkmedarbeider kontrollerer veggelement

Vi produserer precut ved hjelp av vår Hundegger-maskin, en CNC-styrt maskin, som sørger for en presis produksjon av konstruksjonen. Denne produksjonsmetoden gir ingen begrensninger på størrelse.

Elementene våre kan leveres ferdig isolert og med utvendig kledning, eller til den graden av ferdigstilling du ønsker. Elementene isoleres med den isolasjonen du ønsker.

Det er heller ingen begrensninger når det gjelder kledning. Reine Element kan levere alle typer kledninger, uavhengig av leverandør. Fasadeplater leveres også ferdig montert på veggelementene.

Vi brenner for smidige prosesser, et tett og godt samarbeid og en effektiv produksjon, slik at du kan gjennomføre ditt byggeprosjekt med lave skuldre fra idé til ferdig bygg.

Fabrikkmedarbeider flytter ferdig precut materialet som er produsert ved hjelp av Hundegger-maskin og legger det i stabler
Snekker tar imot takelement som heises på plass.

Kontakt

Har du en idé, et byggeprosjekt du trenger hjelp med eller spørsmål til oss? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt

Tekniske tjenester

Sammen med våre partnere kan vi hjelpe deg fra idé til ferdig bygg. Våre ingeniører og tekniske tegnere bidrar med prosjektering av bygg, beregning av laster og dimensjonering.

 

Vi har gode erfaringer med å etablere et godt samarbeid tidlig, for å sørge for en best mulig prosess. Hos oss er det kort vei fra tegnebordet til produksjonslokalet, og våre ingeniører bidrar gjerne med innspill til hvordan bygget bør utformes for å sikre en enkel og effektiv byggeprosess.

Vi kan bidra med 
–   Søknadstegninger
–   Arbeidstegninger
–   Energiberegning
–   Statikk og dimensjonering
–   Mengdeberegning
–   Byggteknisk rådgivning

Ingeniør kontrollerer teknisk tegning i byggeplassmappe på byggeplass
Ingeniør kontrollerer teknisk tegning på ipad på byggeplass

Kontakt

Har du en idé, et byggeprosjekt du trenger hjelp med eller spørsmål til oss? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt

Samfunnsansvar

Tre er et bærekraftig materiale, og bygging i tre bidrar til å redusere klimagassutslippene. Men vi vil alltid jobbe for å bli enda bedre. Derfor har vi fokus på å minimere fotavtrykket vårt og skåne miljøet i alle valg vi tar.

Vi bruker blant annet kortreist materiale, miljøvennlig blåseisolasjon og legger vekt på å ha minst mulig svinn i produksjonen. Vi er opptatt av lokal produksjon og høvler derfor en del av trelasten selv, til bruk i egen produksjon.

Reine Element er også stolte av å bidra til det lokale næringslivet i Hallingdal og å skape lokale arbeidsplasser i Nesbyen. Vi er spesielt opptatt av et inkluderende arbeidsmiljø og strekker oss langt for å tilrettelegge for våre ansatte. På sikt jobber vi også for å kunne bli en sertifisert lærlingbedrift og bygge opp gode samarbeid med utdanningsinstitusjoner.

Fabrikkmedarbeider på høvleriet hos Reine Element
Hånd kontrollerer materialet i høvleriet hos Reine Element

Kontakt

Har du en idé, et byggeprosjekt du trenger hjelp med eller spørsmål til oss? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt

Kvalitet

I Reine Element er vi opptatt av en trygg og presis produksjon og leveranse, utført av våre dyktige og kunnskapsrike medarbeidere.

Fabrikkmedarbeider jobber konsentrert med montering av element
Ingeniør på byggeplass smiler og kontrollerer de tekniske tegningene på ipad

Kontakt

Har du en idé, et byggeprosjekt du trenger hjelp med eller spørsmål til oss? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt

Nyskapende

Vi jobber for å være effektive, fremtidsrettet og tilpasningsdyktige – rustet for fremtidens byggeprosjekter

Medarbeider ser på skjermen og forbereder hundegger-maskinen
Snekker tar imot takelement som heises på plass

Kontakt

Har du en idé, et byggeprosjekt du trenger hjelp med eller spørsmål til oss? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt

Miljøvennlig

I Reine Element er vi opptatt av lokal og varig produksjon. Vi har fokus på å minimere fotavtrykket og skåne miljøet i alle valg vi tar.

Derfor er vi stolte av å jobbe med tre, som er et bærekraftig materiale og bygging i tre bidrar til å redusere klimagassutslippene. Råmaterialet får vi levert fra lokale leverandører, før det høvles og bearbeides lokalt. Ved å stadig utvikle produksjonsmetodene våre sørger vi samtidig for å redusere svinn.

Hånd kontrollerer materialet i høvleriet hos Reine Element

Ved å bruke element og precut i byggeprosjekter reduseres også tiden på byggeplassen. Dette bidrar til en ryddigere byggeplass og skåner dermed nærmiljøet.

Byggeplass ved heising av elementbygg sett ovenfra.

Kontakt

Har du en idé, et byggeprosjekt du trenger hjelp med eller spørsmål til oss? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt